జీవితంలో అన్నీ కోల్పోయినా

ఒకటి మాత్రం ఎప్పుడూ మన 

వెన్నంటే ఉంటుంది

దాని పేరే భవిష్యత్తు…

ఆశను వీడకండి…

ఈరోజు మనదే కావచ్చు…

Be Hopeful…!!
Every time we are tempted to

REACT

in the same old way.

Ask if we want to be a prisoner of the past or a pioneer of the future.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s