*” భగవంతుడు విగ్రహాల్లో* *ఉండడు.*

  *మీ భావాలే భగవత్* *స్వరూపం.*

  *మీ మనసే* *దేవాలయం”………!!*

                                

*”  ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా*

   *అందరికి నీ పేరే* *గుర్తొస్తుందంటే*

   *నువ్వు నాయకునిగా* *ఎదగడం*

   *ప్రారంభం* *అయినదన్నమాట”!*
*Success is ……*
*Knowing your purpose  in life, growing to reach your maximum potential and sowing seeds that benefit others.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s