మనకోసం చేసే పూజ కన్నా

మరొకరి మేలుకోరే ప్రార్ధన ఎంతో శక్తివంతమైనది ….🌿
స్వార్ధం లేని ప్రార్ధన దైవం తప్పక ఆలకిస్తాడు 

ఊహించని అద్భుతాలు జరిపిస్తాడు..
seeking all your heartfelt prayers for me.  and thanks in advance for all your kind heart.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s