*”   విజయం కన్నా… దాని కోసం*

     *చేసే ప్రయత్నం చాలా గొప్పది”*

                      
*సముద్రంలో ఎన్ని నీళ్లున్నా బిందెడు మంచినీళ్లకే విలువ ఉంటుంది. అలాగే నీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నా.. నీలో ఉన్న మంచితనానికే విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది.*
*”Everything is Easy,*

*When You are Busy.*  

        

*But, Nothing is Easy,*

*When You are lazy”*
Always expect more from Yourself, than from others! 

_Because.._

Expectations from others *HURT* a lot ….

While Expectation from Yourself 

*INSPIRES* a Lot!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s