*”  కేవలం పుస్తకాలు చదివి వదిలేస్తే*

   *ప్రయోజనం ఏముంది?*

   *చెదపురుగులు కూడా* *పుస్తకాలను*

   *నమిలేస్తాయి………*

   *అంతమాత్రానా ఙ్ఞానం*

    *వచ్చేసినట్టా”…………..!!*

          

*”  శాశ్వత యవ్వనం సాధ్యం కాదు..*

   *శాశ్వత విద్యాభ్యాసం తప్పక*

   *సాధ్యం!*

   *నేర్చుకునేందుకు జీవితకాలం*

   *సరిపోని ఎన్నో విషయాలున్నాయి.*
*”Relations” and* *”medicines” play the* *same role in our life.*

*Both take care of us in pain.*
_*But the good thing is* *that:        Relations don’t* *have an expiry date*_
🦋🐾🐬🌴🦋🐿🍁🍀🦋
*”Work for cause, not for  applause.*
*Live life to express,*

*not to impress.*
*Don’t strive to make your presence noticed,*
*Just make your Absence felt”.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s