🙏🌞 సుప్రభాతం!
నిన్న గురించి భయపడేవారు నేడు పోరాడలేరు

నేడు పోరాడలేని వాడు రేపు గెలవలేడు 

గెలుపు కావాలనుకుంటే భయం వదిలేయాలి

భయం పోవాలంటే పోరాడి తీరాలి

భయపడుతూ చేసే పోరాటం ఓటమి పాలవుతుంది 

భయం వదిలి పోరాడితే విజయమే మన సొంతమవుతుంది.

The power for creating a better future is contained in the present moment:

Create a good future by creating a good present.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s